ดาวน์โหลดทั้งหมด

# Category Platform Download
1 รันเชอร์ มือถือ ดาวน์โหลด
2 เอพีเค ( สำหรับคนที่ต้องการติดตั้งแยก ) มือถือ ดาวน์โหลด
3 ดาต้า ( สำหรับคนที่ต้องการติดตั้งแยก ) มือถือ ดาวน์โหลด
4 ตัวเกม + รันเชอร์ คอม ดาวน์โหลด
5 ตัวเกม + รันเชอร์ ( สำรองไฟล์เสีย ) คอม รออัพเดตไฟล์